Pracuji ...
Zpětná vazba
Feasibility study obchodních center, komerčních a polyfunkčních projektů

 

 

Je dokument, který definuje situaci na trhu nemovitostí ve vztahu k posuzované investici z pohledu nabídky, poptávky a dalších významných faktorů a navrhuje optimální parametry připravované investice.

 

KDY A PROČ ZPRACOVAT:

 

Feasibility study je nejvhodnější zpracovávat již v období přípravy projektu pro územní rozhodnutí. Studie má také své významné opodstatnění při zadávání přípravy projektu architektům a projektantům, pro získání bankovního financování a před zahájením jednání s uživateli projektu nebo kupujícími.

 

STRUKTURA DOKUMENTU:

 

Strukturu feasibility study navrhujeme na míru konkrétním projektům podle stupně jejich připravenosti a podle základních parametrů, jakými je lokalita (hl.město/region), typ výstavby (obchodní centra/kancelářské budovy/retail parky/polyfunkční objekty/rekonstrukce/remodeling), časový harmonogram a očekávaný výnos projektu. Standardní struktura zahrnuje analýzu trhu z pohledu širších hospodářských parametrů, místního realitního trhu a analýzu navržených segmentů trhu pro posuzovanou investici. Pro zahraničního investora nebo zahraničního financujícího partnera, je tato část rozšířena o širší souvislosti a srovnání se zahraničními trhy.

 

PODROBNOST ZPRACOVÁNÍ:

 

Velmi podrobně jsou ve sledovaných segmentech hodnoceny stávající srovnatelné a konkurenční projekty.  Zohledněny jsou i plánované investiční projekty s ohledem na časový harmonogram realizace investice.  Analýza současné i budoucí nabídky v dané lokality obsahuje i odhad poptávky.

Strukturu studie je dále možné rozšířit o marketingovou strategii, finanční plán a doporučení výše investice ve vztahu k budoucí hodnotě dokončené investice.

Průzkum je zpracován oslovením potenciálních nájemců. Využíváme vlastní data i informace o lokálním trhu získané od realitních společností domácích i nadnárodních, informace od developerů obdobných projektů. Studie obsahuje detailní přehled získaných údajů od jednotlivých subjektů, odhad jejich poptávky a individuální požadavky týkající se projektu.

 

VYUŽITÍ:

 

Naše studie jsou využitelné jako podklad při získávání bankovního financování, pro určení objemu a mixu komerčních ploch, nastavení dispozičních řešení, standardů, cenové hladiny a všech ostatních klíčových faktorů. Feasibility může být studie řešena dvoustupňově, aby výsledná doporučení již zahrnovala postoj investora k vhodným změnám v investičním záměru.

 

KONKURENČNÍ VÝHODA:

 

Vzhledem k tomu, že součástí našeho portfolia je pronájem obchodních center, retail parků a polyfunkčních projektů, je právě detailní znalost poptávky a požadavků nájemců naší konkurenční výhodou. Doporučenou vhodnou strukturu nájemců a obchodní podmínky dokáže náš tým komerčních pronájmů také v praxi zrealizovat. 

 

 
V případě Vašeho zájmu o seznámení s našimi již zpracovanými analýzami, studiemi a o posouzení Vašeho záměru se na nás neváhejte obrátit.
Kontaktní formulář