Pracuji ...
Zpětná vazba
Ocenění tržní hodnoty nemovitostí

 

 

Ocenění neboli Evaluation Study, určuje tržní hodnotu budoucího projektu nebo stávající nemovitosti. Je vhodné jak pro vlastníky nemovitostí, tak pro developery a investory. V neposlední řadě je důležitým dokumentem při zajišťování financování projektu nebo v situaci, kdy vlastník zvažuje případný prodej.

 

METODY OCEŇOVÁNÍ:

 

K určení tržní hodnoty projektu výhradně používáme metody ocenění založené na skutečných výnosech nemovitosti nebo na potenciálních výnosech projektu. Jako doplňková metoda je používána metoda „srovnání“, založená na současné dosažitelné hodnotě na trhu nemovitostí, a to v případě, že na trhu existuje dostatečný počet srovnatelných a verifikovatelných transakcí a verifikovaných požadavků kupujících. Součástí ocenění je i ocenění nemovitosti pro navržené případy alternativního využití.

 Konkrétní metodika ocenění je navrhována na míru projektu před zahájením spolupráce. Ocenění tržní hodnoty nemovitosti nelze použít tam, kde je zákonem či jiným předpisem požadováno úřední ocenění.

 

IFRS OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ:

 

Produkt je zaměřený na oceňování nemovitostních investic pro účely účetního výkaznictví/evidence, zpracovávaného podle Mezinárodních účetních standardů (IFRS). Konkrétně se jedná zejména o:

  • Pravidelné přecenění na reálnou hodnotu v souladu se standardem IAS 40 – Investice do nemovitostí
  • Testy na snížení hodnoty v souladu se standardem IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv
  • Alokace pořizovacího nákladu podnikové kombinace (PPA) v souladu se standardem IFRS 3 – Podnikové kombinace

 

SECOND OPINION:

 

Nabízíme investorům a poskytovatelům financování posouzení již zpracovaných feasibility study,  assesmentů, strategií a ocenění, u kterých má investor zájem o nezávislý názor další strany.

 
V případě Vašeho zájmu o seznámení s našimi již zpracovanými analýzami, studiemi a o posouzení Vašeho záměru se na nás neváhejte obrátit.
Kontaktní formulář