Pracuji ...
Zpětná vazba
Nabídka analýzy pro byty, rodinné domy, pozemky

 

 

Labartt Properties pravidelně zpracovává analýzy vybraných segmentů realitního trhu ve zvolených lokalitách, ze kterých čerpá informace při své poradenské činnosti klientům a vybraná data zveřejňuje v médiích a specializovaných realitních periodikách. 

 

Analýzy poskytují našim odběratelům pohled na aktuální situaci na trhu, ale zároveň ukazují, jaké změny nastaly v daném segmentu v porovnání s předcházejícími obdobími.  Naši odborníci sledují a komentují v analýze nejdůležitější ukazatele rezidenčního trhu, trendy v developmentu, chování  a  požadavky kupujících.

 

Ukazatele realitního trhu jsou dále zpracovávané podrobněji a jsou porovnávané  podle příslušných městských částí, obvodů, podle cenových segmentů,  struktury bytů, velikosti projektů  a dalších mnohých specifických znaků, které mají přímý dopad na úspěšnost projektů.

 

Průzkumy trhu jsou realizované na základě vlastního průzkumu mezi developery a investory, 

telefonického průzkumu, osobním dotazováním, využitím statistických a verifikovaných dat jiných zpracovatelů.