Pracujem ...
Spätná väzba
Náš team

 

 

image

Jan Ficek jficek@labartt.com

Member of board 00420 222 713 571

Jan Ficek vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe. Od roku 1994 pracoval v hotelovo investičnej spoločnosti TOP.SPIRIT na pozíciách v oblasti hotelových a nehnuteľnostných investícií. Od roku 1998 bol vymenovaný za výkonného riaditeľa spoločnosti pre stratégiu a rozvoj. V rokoch 1998 – 2000 pracoval ako riaditeľ hotelovej spoločnosti Legner Hotels. V roku 2000 bol vymenovaný za generálneho riaditeľa spoločnosti Labartt Investment a.s. Jan Ficek je ako člen vrcholového vedenia spoločnosti Labartt Properties zodpovedný za akvizície, evaluation, reaserch a consulting.
 
image

Michaela Vyhňáková mvyhnakova@labartt.com

Executive director 00420 603 827 196

Michaela Vyhňáková je zodpovedná za strategické a operatívne riadenie spoločnosti. Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú, špecializácia Účtovníctvo a finančné riadenie podniku. Od roku 2004 pôsobí v skupine Labartt Group. Je jedným zo zakladateľov spoločnosti Labartt Properties, s.r.o. a slovenskej pobočky.
 
image

Tomáš Banďouch tbandouch@labartt.com

Business & Commercial director 00420 603 510 344

Tomáš Banďouch pôsobí v spoločnosti Labartt Properties na pozícii obchodného riaditeľa od roku 2008. Jeho tím realizuje prenájmy obchodných centier a ďalších komerčných nehnuteľností v Českej republike aj na Slovensku. Tomáš Banďouch sa súčasne podieľa na poradenskej činnosti spoločnosti a realizácii realitných obchodov.
 
image

Ivan Lounek ilounek@labartt.com

Senior Leasing Manager 00420 739 405 865

Ivan Lounek vyštudoval Masarykovu univerzitu v Brne, v rokoch 2008 - 2009 pracoval v Brne ako realitný maklér, zodpovedný za prenájmy nehnuteľností. V rokoch 2009 - 2011 pracoval ako projektový manažér obnoviteľných zdrojov v developerskej a investičnej spoločnosti ELDACO. V Labartt Properties pôsobí od septembra 2011 na pozíciu leasing manager, kde sa zaoberá predovšetkým prenájmy komerčných a kancelárskych nehnuteľností.
 
image

Lukáš Ryba lryba@labartt.com

Leasing Manager 00420 604 486 684

Lukáš Ryba vyštudoval Mendelovu univerzitu v Brne, odbor krajinné inžinierstvo so špecializáciou na manažment krajiny. Do roku 2008 pracoval ako vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Polície ČR na odboru hospodárskej kriminality, v rokoch 2008-2012 pôsobil ako projektový manažér obnoviteľných zdrojov v developerskej a investičnej spoločnosti ELDACO. V Labartt Properties pôsobí od októbra 2012, kde sa venuje prenájmom a správe realitného portfólia v regióne Južnej Moravy spoločnosti AHOLD Czech Republic, as
 
image

Pavel Špiryt pspiryt@labartt.com

Leasing Manager 00420 739 405 884

Pavel Špiryt vystudoval Vysokou školu finanční a správní, obor řízení podniku a podnikové finance. Od roku 2014 působil ve společnosti WSM jako produktový manažer. Ve společnosti Labartt Properties působí od poloviny roku 2017, kde se věnuje pronájmům komerčních prostor a správě regionu Jižní a Západní Čechy společnosti AHOLD Czech Republic, a.s.
 
image

Šárka Levstek slevstek@labartt.com

Leasing Manager 00420 733 551 960

Šárka Levstek vyštudovala obory realitné inžinierstva a ekonomiku a riadenie stavebníctva na Stavebnej fakulte Vysokého učenia technického v Brne. Pracovala ako technik a koordinátor správy budov, a referent bytového odboru Štatutárneho mesta Brna. V Labartt Properties pôsobí od roku 2014 a je zodpovedná za komerčné prenájmy a správu realitného portfólia v regióne Severnej Moravy spoločnosti AHOLD Czech Republic, a.s.
 
image

Jakub Vašíček jvasicek@labartt.com

Leasing Manager 00420 733 551 828

Jakub Vašíček vyštudoval Karlovu univerzitu v Prahe, v rokoch 2011 až 2014 pracoval v spoločnosti Pražská správa nemovitosí s.r.o. Od júla 2014 pracoval v štátnej správe na Ministerstve financií ČR ako riaditeľ odboru Hospodárske riadenie. V spoločnosti Labartt Properties pôsobí od roku 2016, kde sa venuje prenájmom komerčných nehnuteľností a správe realitného portfólia v regióne Východných Čiech spoločnosti AHOLD Czech republic, a.s.
 
image

Oldřich Kroupa okroupa@labartt.com

Leasing Manager +420 733 551 690

Oldřich Kroupa pôsobil v spoločnosti Česká poisťovňa, kde sa zaoberal finančným poradenstvom a školením nových kolegov. Do Labartt Properties vstúpil roku 2017, kde sa ako leasing manager pre Severnú Moravu venuje správe portfólia spoločnosti AHOLD Czech Republic, a. s.
 
image

Karel Bachura kbachura@labartt,com

Short Term Lease Manager 00420 603 227 755

Karel Bachura pôsobí v spoločnosti Labartt Properties od augusta 2013. Predtým pôsobil v spoločnosti Partners Financial Services, as, kde sa zaoberal financiami a personalistikou. Aktuálne sa zaoberá krátkodobými prenájmy obchodných plôch pre spoločnosť AHOLD Retail Slovakia, a.s.
 
image

Daniel Banďouch dbandouch@labartt.com

Short Term Lease Manager 00420 731 74 27 05

Daniel Banďouch v súčasnosti študuje Vysoké učení technické v Brne na Podnikateľské fakulte. V spoločnosti Labartt Properties pôsobí od roku 2016, kde sa podieľa na projekte Short Term Lease, zaoberá sa akvizíciami nových klientov a starostlivosťou o existujúcich klientov krátkodobých prenájmov pre AHOLD Czech Republic a.s.
 
image

Barbora Malá bmala@labartt.com

Short Term Lease Manager 00420 605 116 411

Barbora Malá vyštudovala Vysoké učení technické v Brne na Podnikateľské fakulte. V spoločnosti Labartt Properties pôsobí od roku 2016, kde sa venuje dopytom a administratívnym záležitostiam krátkodobých prenájmov obchodných plôch pre spoločnosť AHOLD Czech Republic, a.s.
 
image

Lenka Veselá lvesela@labartt.com

Leasing Administration Manager 00420 734 854 636

Lenka Veselá pracovala do roku 2006 v spoločnosti MEDIATEL ako obchodný zástupca a v rokoch 2010-2012 ako administratívna pracovníčka a účtovná v spoločnosti ELDACO, as. V Labartt Properties pôsobí od februára 2013, kde sa venuje príprave a spracovanie zmlúv, zabezpečuje tiež chod brnenskej pobočky.
 
image

Radana Lukovičová recepce@labartt.com

Assistant of Executive Director 00420 737 106 466

Radana Lukovičová je v současnosti studentkou právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve společnosti Labartt Properties působí od února 2017 jako Assistant of Executive Director. Na této pozici komunikuje s obchodními klienty, zajišťuje administrativní záležitosti a chod pražské pobočky.

NEWSLETTER

 

Máte záujem o odoberanie noviniek e-mailom?