Pracujem ...
Spätná väzba
Náš team

 

 

image

Michaela Vyhňáková mvyhnakova@labartt.com

Executive director 00420 603 827 196

Michaela Vyhňáková je zodpovedná za strategické a operatívne riadenie spoločnosti. Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú, špecializácia Účtovníctvo a finančné riadenie podniku. Od roku 2004 pôsobí v skupine Labartt Group. Je jedným zo zakladateľov spoločnosti Labartt Properties, s.r.o. a slovenskej pobočky.
 
image

Tomáš Banďouch tbandouch@labartt.com

Business & Commercial director 00420 603 510 344

Tomáš Banďouch pôsobí v spoločnosti Labartt Properties na pozícii obchodného riaditeľa od roku 2008. Jeho tím realizuje prenájmy obchodných centier a ďalších komerčných nehnuteľností v Českej republike aj na Slovensku. Tomáš Banďouch sa súčasne podieľa na poradenskej činnosti spoločnosti a realizácii realitných obchodov.
 
image

Ivan Lounek ilounek@labartt.com

Senior Leasing Manager 00420 739 405 865

Ivan Lounek vyštudoval Masarykovu univerzitu v Brne, v rokoch 2008 - 2009 pracoval v Brne ako realitný maklér, zodpovedný za prenájmy nehnuteľností. V rokoch 2009 - 2011 pracoval ako projektový manažér obnoviteľných zdrojov v developerskej a investičnej spoločnosti ELDACO. V Labartt Properties pôsobí od septembra 2011 na pozíciu leasing manager, kde sa zaoberá predovšetkým prenájmy komerčných a kancelárskych nehnuteľností.
 
image

Lukáš Ryba lryba@labartt.com

Leasing Manager 00420 604 486 684

Lukáš Ryba vyštudoval Mendelovu univerzitu v Brne, odbor krajinné inžinierstvo so špecializáciou na manažment krajiny. Do roku 2008 pracoval ako vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Polície ČR na odboru hospodárskej kriminality, v rokoch 2008-2012 pôsobil ako projektový manažér obnoviteľných zdrojov v developerskej a investičnej spoločnosti ELDACO. V Labartt Properties pôsobí od októbra 2012, kde sa venuje prenájmom a správe realitného portfólia v regióne Južnej Moravy spoločnosti AHOLD Czech Republic, as
 
image

Lukáš Laun laun@labartt.com

Leasing Manager 00420 739 405 884

Lukáš Laun pracoval do roku 2010 v realitní společnosti ASTORM s.r.o., jako obchodní ředitel a v letech 2010 – 2017 jako technický ředitel ve společnosti KUTA a.s. Ve společnosti Labartt Properties působí od roku 2018, kde se věnuje pronájmům komerčních prostor a správě regionu Jižní a Západní Čechy společnosti AHOLD Czech Republic, a.s.
 
image

Jakub Vašíček jvasicek@labartt.com

Leasing Manager 00420 733 551 828

Jakub Vašíček vyštudoval Karlovu univerzitu v Prahe, v rokoch 2011 až 2014 pracoval v spoločnosti Pražská správa nemovitosí s.r.o. Od júla 2014 pracoval v štátnej správe na Ministerstve financií ČR ako riaditeľ odboru Hospodárske riadenie. V spoločnosti Labartt Properties pôsobí od roku 2016, kde sa venuje prenájmom komerčných nehnuteľností a správe realitného portfólia v regióne Východných Čiech spoločnosti AHOLD Czech republic, a.s.
 
image

Oldřich Kroupa okroupa@labartt.com

Leasing Manager +420 733 551 960

Oldřich Kroupa pôsobil v spoločnosti Česká poisťovňa, kde sa zaoberal finančným poradenstvom a školením nových kolegov. Do Labartt Properties vstúpil roku 2017, kde sa ako leasing manager pre Severnú Moravu venuje správe portfólia spoločnosti AHOLD Czech Republic, a. s.
 
image

Karel Bachura kbachura@labartt,com

Short Term Lease Manager 00420 603 227 755

Karel Bachura pôsobí v spoločnosti Labartt Properties od augusta 2013. Predtým pôsobil v spoločnosti Partners Financial Services, as, kde sa zaoberal financiami a personalistikou. Aktuálne sa zaoberá krátkodobými prenájmy obchodných plôch pre spoločnosť AHOLD Retail Slovakia, a.s.
 
image

Daniel Banďouch dbandouch@labartt.com

Short Term Lease Manager 00420 731 74 27 05

Daniel Banďouch v súčasnosti študuje Vysoké učení technické v Brne na Podnikateľské fakulte. V spoločnosti Labartt Properties pôsobí od roku 2016, kde sa podieľa na projekte Short Term Lease, zaoberá sa akvizíciami nových klientov a starostlivosťou o existujúcich klientov krátkodobých prenájmov pre AHOLD Czech Republic a.s.
 
image

Jakub Šabrata jsabrata@labartt.com

Short Term Lease Manager 00420 605 520 077

Jakub Šabrata pracoval od roku 2016 ve společnosti ROBOT WORLD s. r. o. jako obchodní zástupce, kde se zabýval přímým prodejem, prezentací produktů klientům a zaškolováním nových zaměstnanců. V Labartt Properties s. r. o. působí od roku 2019, kde se věnuje projektu Short Term Lease a to akvizicím nových klientů a vyřizováním poptávek stávající klientely pro Albert Česká republika, s.r.o.
 
image

Barbora Malá bmala@labartt.com

Short Term Lease Manager 00420 605 116 411

Barbora Malá vyštudovala Vysoké učení technické v Brne na Podnikateľské fakulte. V spoločnosti Labartt Properties pôsobí od roku 2016, kde sa venuje dopytom a administratívnym záležitostiam krátkodobých prenájmov obchodných plôch pre spoločnosť AHOLD Czech Republic, a.s.
 
image

Lenka Veselá lvesela@labartt.com

Leasing Administration Manager 00420 734 854 636

Lenka Veselá pracovala do roku 2006 v spoločnosti MEDIATEL ako obchodný zástupca a v rokoch 2010-2012 ako administratívna pracovníčka a účtovná v spoločnosti ELDACO, as. V Labartt Properties pôsobí od februára 2013, kde sa venuje príprave a spracovanie zmlúv, zabezpečuje tiež chod brnenskej pobočky.
 
image

Radana Lukovičová recepce@labartt.com

Assistant of Executive Director 00420 222713571

Radana Lukovičová je v současnosti studentkou právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve společnosti Labartt Properties působí od února 2017 jako Assistant of Executive Director. Na této pozici komunikuje s obchodními klienty, zajišťuje administrativní záležitosti a chod pražské pobočky.

NEWSLETTER

 

Máte záujem o odoberanie noviniek e-mailom?