Pracujem ...
Spätná väzba
Feasibility study obchodných centier, komerčných a polyfunkčných projektov

 

 

Je dokument, ktorý definuje situáciu na trhu nehnuteľností vo vzťahu k posudzovanej investícii z pohľadu dopytu,  ponuky a ďalších významných faktorov a navrhuje optimálne parametre pripravovanej investície.

 

KEDY A PREČO SPRACOVAŤ:

 

Feasibility study je najvhodnejšie spracovávať už  v období prípravy projektu pre územné rozhodnutie. Štúdia má taktiež svoje významné opodstatnenie pri zadávaní prípravy projektu architektom a projektantom, pre získanie bankového financovania a pred zahájením rokovaní s užívateľom projektu, alebo kupujúcimi.

 

ŠTRUKTÚRA DOKUMENTU:

 

Štruktúru feasibility study navrhujeme na mieru konkrétnym projektom podľa stupňa ich pripravenosti a podľa základných parametrov, akými je lokalita (hl.mesto/región), typ výstavby (obchodné centrá/kancelárske budovy/retail parky/polyfunkčné objekty/rekonštrukcie/remodeling), časový harmonogram a očakávaný výnos projektu. Štandardná štruktúra zahŕňa analýzu trhu z pohľadu širších hospodárskych parametrov, miestneho realitného trhu a analýzu navrhnutých segmentov trhu pre posúdenie investície. Pre zahraničného investora, alebo zahraničného financujúceho partnera je táto časť rozšírená o širšie súvislosti a porovnanie so zahraničnými trhmi.

 

DETAILNOSŤ SPRACOVANIA:

 

V sledovaných segmentoch sú veľmi podrobne hodnotené aktuálne porovnateľné a konkurenčné projekty.  Zohľadnené sú aj plánované investičné projekty s ohľadom na časový harmonogram realizácie investície.  Analýza súčasnej a budúcej ponuky  v danej lokalite obsahuje aj odhad dopytu.

Štruktúru  štúdie je ďalej možné rozšíriť o marketingovú stratégiu, finančný plán a o odporúčanie výšky investície vo vzťahu k budúcej hodnote dokončenej investície.

Prieskum je spracovaný vlastným oslovením potenciálnych nájomcov. Využívame vlastné dáta a informácie o lokálnom trhu získané od realitných spoločností domácich aj nadnárodných, informácie od developerov  obdobných projektov. Štúdia obsahuje detailný prehľad získaných údajov od jednotlivých subjektov, odhad ich dopytu a individuálne požiadavky týkajúce sa projektu.

 

UPLATNENIE:

 

Naše štúdie sú využiteľné ako podklad pri získavaní bankového financovania,  pre určenie objemu a mixu komerčných plôch, nastavenie dispozičných riešení, štandardov, cenovej hladiny a všetkých ostatných kľúčových faktorov. Feasibility study môže byť štúdia riešená dvojstupňovo, aby už výsledné odporúčania zahŕňali postoj investora k vhodným zmenám v investičnom zámere.

 

KONKURENČNÁ VÝHODA:

 

Vzhľadom k tomu, že súčasťou nášho portfólia je prenájom obchodných centier, retail parkov a polyfunkčných projektov, je práve detailná znalosť dopytu a požiadaviek nájomcov našou konkurenčnou výhodou. Doporučenú  vhodnú štruktúru nájomcov a obchodné podmienky dokáže náš tým komerčných prenájmov taktiež v praxi zrealizovať. 

 
V prípade Vášho záujmu o zoznámenie sa s našimi už spracovanými analýzami, štúdiami, resp. o posúdenie Vášho zámeru sa na nás neváhajte obrátiť.
Kontaktný formulár