Pracujem ...
Spätná väzba
Assesment study

 

 

Na rozdiel od štandardnej  feasibility study sa jedná o menej rozsiahly a podrobný dokument. Assesment navrhujeme investorovi ešte pred spracovaním feasibility study v prípade, že investor si svojím zámerom nie je úplne istý.

 

ROZSAH SPRACOVANIA:

 

Assesment obsahuje základné zhodnotenie lokality, konkurencie a možného potenciálu. Záverom assesmentu je odporúčanie, či je vhodné daný projekt podrobnejšie rozpracovať až do fázy feasibility study a projekt rozvíjať ako vhodnú investíciu vo vzťahu k podmienkam na trhu.

 

UPLATNENIE:

 

Assesment spracovávame tiež na projekty, ktoré už sú vo fáze štádia výstavby a uvažuje sa o zmene pôvodného zámeru. V takomto prípade assesment v krátkom čase na základe základných analýz odpovie na otázku, či je zmena investičného zámeru realizovateľná  a aký je očakávaný finančný plán. V prípade realizácie nového zámeru je assesment následne rozšírený do podoby feasibility study v štruktúre, ktorá je pre úspešnú realizáciu zmeny nevyhnutná.

Assesment sa taktiež spracováva na projekty významného rozšírenia aktuálnych projektov o ďalšie funkcie, alebo služby.

 
V prípade Vášho záujmu o zoznámenie sa s našimi už spracovanými analýzami, štúdiami, resp. o posúdenie Vášho zámeru sa na nás neváhajte obrátiť.
Kontaktný formulár