Pracujem ...
Spätná väzba
Feasibility study rezidenčných projektov

 

 

Je dokument, ktorý definuje situáciu na rezidenčnom trhu vo vzťahu k posudzovanej investícii z pohľadu dopytu,  ponuky a ďalších významných faktorov a navrhuje optimálne parametre pripravovaného projektu.

 

KEDY A PREČO SPRACOVAŤ:

 

Feasibility study je najvhodnejšie spracovávať už  v období prípravy projektu pre územné rozhodnutie. Štúdia má taktiež svoje významné opodstatnenie pri zadávaní prípravy projektu architektom a projektantom, pre získanie bankového financovania a pred zahájením predajnej kampane. V upravenej štruktúre spracovávame aj štúdie k projektom, ktoré už sú vo fáze predaja a investor nie je spokojný s doterajším záujmom kupujúcich.

 

ŠTRUKTÚRA DOKUMENTU:

 

Štruktúru feasibility study navrhujeme na mieru konkrétnym projektom podľa stupňa ich pripravenosti a podľa základných parametrov, akými sú lokalita (hl. mesto/región), typ výstavby (byty/domy/polyfunkčné objekty/samostatné parcely), časový harmonogram a očakávaná veľkosť projektu.

Štandardná štruktúra zahŕňa analýzu trhu z pohľadu širších hospodárskych parametrov, miestneho realitného trhu a analýzu konkrétneho segmentu trhu pre posudzovanú investíciu. Pre zahraničného investora, alebo zahraničného financujúceho partnera je táto časť rozšírená o makroekonomické súvislosti a porovnanie so zahraničnými trhmi.

Štruktúru je ďalej možné rozšíriť o marketingovú stratégiu, dáta z hypotekárneho trhu a finančný plán.

 

DETAILNOSŤ SPRACOVANIA:

 

Veľmi detailne hodnotíme aktuálne porovnateľné a konkurenčné projekty a zohľadňujeme plánované developerské projekty s ohľadom na časový harmonogram realizácie investície.  Analýza súčasnej a budúcej ponuky v segmente rezidenčných projektov danej lokality samozrejme obsahuje aj odhad dopytu a tempo predaja.

 

UPLATNENIE:

 

Naše štúdie sú využiteľné ako podklad pri získavaní bankového financovania,  pre nastavenie dispozičných riešení, štandardov, štruktúry bytov, cenovej hladiny a všetkých  ostatných kľúčových faktorov pre realizáciu úspešného rezidenčného projektu, ktorý bude zodpovedať predstavám kupujúcich.

 

KONKURENČNÁ VÝHODA:

 

Vzhľadom k tomu, že súčasťou nášho portfólia sú portály zamerané čisto na predaj bytov a domov v nových developerských projektoch, je práve analýza dopytu, očakávaní a požiadaviek kupujúcich našou konkurenčnou výhodou.

 
V prípade Vášho záujmu o zoznámenie sa s našimi už spracovanými analýzami, štúdiami, resp. o posúdenie Vášho zámeru sa na nás neváhajte obrátiť.
Kontaktný formulár