Pracujem ...
Spätná väzba
IFRS Oceňovanie hodnoty nehnuteľností

 

 

Produkt je zameraný na oceňovanie nehnuteľnostných investícií pre účely účtovného výkazníctva/evidencie spracovaný podľa Medzinárodných účtovných štandardov (IFRS). Konkrétne sa jedná o:

 

  • Pravidelné preceňovanie na reálnu hodnotou v súlade so štandardom IAS 40 – Investície do nehnuteľností
  • Testy na zníženie hodnoty v súlade so štandardom IAS 36 – Zníženie hodnoty aktív
  • Alokácia zriaďovacích nákladov podnikovej  kombinácie (PPA) v súlade so štandardom IFRS 3 – Podnikové kombinácie

 
V prípade Vášho záujmu o zoznámenie sa s našimi už spracovanými analýzami, štúdiami, resp. o posúdenie Vášho zámeru sa na nás neváhajte obrátiť.
Kontaktný formulár