Pracujem ...
Spätná väzba
Oceňovanie trhovej hodnoty nehnuteľností

 

 

Ocenenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti, alebo inak  Evaluation Study, určuje trhovú  hodnotu budúceho projektu, alebo aktuálnej nehnuteľnosti. Je vhodná tak pre vlastníkov nehnuteľností, ako aj pre developerov a investorov. V neposlednom rade je dôležitým dokumentom pri zaisťovaní financovania projektu, alebo v situácii, keď vlastník zvažuje prípadný predaj.

 

METÓDY OCEŇOVANIA:

 

K určeniu trhovej hodnoty projektu výhradne používame metódy oceňovania založené na skutočných výnosoch nehnuteľnosti, alebo na potenciálnych výnosoch projektu. Ako doplnková metóda je používaná „porovnávacia“ metóda  založená na súčasnej dosiahnuteľnej hodnote na trhu nehnuteľností, a to v prípade, že na trhu existuje dostatočný počet porovnateľných a verifikovateľných transakcií a verifikovaných požiadaviek kupujúcich. Súčasťou ocenenia je aj ocenenie nehnuteľností pre navrhnuté prípady alternatívneho využitia.

Konkrétna metodika ocenenia je navrhovaná na mieru projektu pred zahájením spolupráce. Ocenenie trhovej  hodnoty nehnuteľnosti nie je možné použiť tam, kde je zákonom či iným predpisom požadované úradné ocenenie.

 

IFRS OCENENIE HODNOTY NEHNUTEĽNOSTÍ:

 

Produkt je zameraný na oceňovanie nehnuteľnostných investícií pre účely účtovného výkazníctva/evidencie spracovaný podľa Medzinárodných účtovných štandardov (IFRS). Konkrétne sa jedná o:

  • Pravidelné preceňovanie na reálnu hodnotou v súlade so štandardom IAS 40 – Investície do nehnuteľností
  • Testy na zníženie hodnoty v súlade so štandardom IAS 36 – Zníženie hodnoty aktív
  • Alokácia zriaďovacích nákladov podnikovej  kombinácie (PPA) v súlade so štandardom IFRS 3 – Podnikové kombinácie

 

SECOND OPINION:

 

Ponúkame investorom a poskytovateľom financovania posúdenie už spracovaných feasibility study,  assesment study, stratégií a ocenení, u ktorých má investor záujem o nezávislý názor ďalšej strany.

 
V prípade Vášho záujmu o zoznámenie sa s našimi už spracovanými analýzami, štúdiami, resp. o posúdenie Vášho zámeru sa na nás neváhajte obrátiť.
Kontaktný formulár