Pracujem ...
Spätná väzba
Služby individuálnym klientom

 

 

  • Posúdenie Vášho dopytu/ponuky a jej spracovanie
  • Interné ocenenie a konzultácia Vami očakávanej ceny
  • Inzercia Vašej ponuky na internete a v inzertných periodikách
  • Poradenstvo súvisiace s predajom, prenájmom či kúpou nehnuteľností
  • Spolupráca pri zaistení financovania
  • Príprava kúpnych či nájomných zmlúv
  • Odborné spracovanie zákazky a navrhnutie stratégie tak, aby termín jej realizácie bol čo najkratší