Pracujem ...
Spätná väzba
Služby pre maloobchod

 

 

  • Zastupujeme prenajímateľov pri prenájme obchodných jednotiek vrátane dohodnutia obchodných podmienok s nájomcami a uzatvorenia zmlúv
  • Prenajímame obchodné priestory v pripravovaných aj sprevádzkovaných českých a slovenských nákupných centrách 
  • Zaisťujeme prenájom a predaj maloobchodných jednotiek v rezidenčných a polyfunkčných objektoch
  • Ponúkame prenájom jednotiek v retail parkoch aj tradičných obchodných zónách v centrách miest
  • Doobsadzujeme uvoľnené obchodné jednotky
  • Spolupracujeme s nájomcami a prenajímateľmi pri výmene nájomcov
  • Zastupujeme niektorých nájomcov pri ich expanzii na českom a slovenskom trhu
  • Poskytujeme realitné poradenstvo v oblasti maloobchodu vrátane navrhnutia celkového konceptu, vhodného mixu nájomcov a odhadu dosiahnuteľných výnosov z nájmu