Pracujem ...
Spätná väzba
Ponuka analýzy pre byty, rodinné domy, pozemky

 

 

Labartt Properties dlhodobo a pravidelne  spracováva analýzy  vybraných segmentov realitného trhu vo vybraných lokalitách, z ktorých čerpá informácie pri svojej poradenskej činnosti klientom a vybraná dáta taktiež zverejňuje v médiách a špecializovaných realitných periodikách. 

 

Analýzy poskytujú naším stálym odberateľom pohľad na aktuálnu situáciu na trhu, ale zároveň ukazujú, aké zmeny nastali v danom segmente v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami. 

Naši odborníci sledujú a komentujú v analýzach najdôležitejšie ukazovatele rezidenčného trhu, trendy v developmente,  správanie  a požiadavky kupujúcich.

 

Ukazovatele realitného trhu sú ďalej spracovávané do detailnejšej podoby a sú skúmané  podľa príslušných mestských častí, obvodov, podľa cenových segmentov, štruktúry bytov, veľkosti projektov  a ďalších mnohých špecifických znakov, ktoré majú priamy dopad na úspešnosť projektov.

 

Prieskumy trhu sú realizované na základe vlastného prieskumu medzi developermi a investormi,  telefonického prieskumu, osobnými dotazníkmi, využitím štatistických a verifikovaných dát iných spracovateľov.