Pracujem ...
Spätná väzba
Ponuka analýzy pre obchodné centrá

 

 

Vďaka  veľmi aktívnej činnosti Labartt Properties v oblasti retailu a prenájmu obchodných centier pravidelne spracovávame taktiež analýzy  vybraných segmentov retailového trhu vo vybraných  lokalitách, z ktorých čerpáme informácie pri svojej poradenskej činnosti klientom a vybrané dáta zverejňujeme v médiách a špecializovaných realitných periodikách.  Analýzy poskytujú našim klientom pohľad na aktuálnu situáciu na trhu, ale zároveň ukazujú, aké podstatné zmeny nastali v posledných obdobiach.  Naši odborníci sledujú a komentujú v analýze najdôležitejšie parametre retailového trhu a postoj nájomcov.

 

Prieskumy trhu sú realizované na základe vlastného prieskumu medzi developermi a investormi,   osobným dotazovaním, využitím štatistických a verifikovaných dát iných spracovateľov a predovšetkým dát, ktoré sú získavané v súvislosti s činnosťou nášho oddelenia komerčných prenájmov .

 

Analýza pre obchodné centrá nie je verejne dostupná.