Poradenství a služby

Společnost Labartt Properties se specializuje na trh komerčních nemovitostí, zejména na segment obchodních center a obchodních ploch. Realizujeme desítky pronájmů obchodních ploch ročně a tisíce pronájmů krátkodobých. Jsme partnerem řady vlastníků komerčních nemovitostí, investorů a investičních fondů při zajištění optimálního výnosu z jejich portfolia. V oblasti investic do komerčních ploch také poskytujeme odborné poradenství, které stojí na pevných základech zkušeností z dlouholeté praxe.

Feasibility study obchodních center, komerčních a polyfunkčních projektů 

Je dokument, který poskytne investorovi aktuální přehled o situaci na trhu v daném segmentu zvažované investice. Vyhodnocuje situaci na trhu nemovitostí ve vztahu k posuzované investici z pohledu nabídky, poptávky a dalších významných faktorů a doporučuje optimální parametry připravované investice.

Kdy a proč zpracovat:

Feasibility study je nejvhodnější zpracovávat již v období přípravy projektu. Studie má také své významné opodstatnění při zadávání projektu architektům a projektantům, při zajištění financování a při přípravě obchodní strategie před zahájením jednání s nájemci nebo kupujícími.

Struktura dokumentu:

Strukturu feasibility study navrhujeme na míru konkrétním projektům podle stupně jejich připravenosti a podle základních parametrů, jakými je lokalita (hl.město/region), typ výstavby (obchodní centra/kancelářské budovy/retail parky/polyfunkční objekty/rekonstrukce/remodeling), časový harmonogram a očekávaný výnos projektu. Standardní struktura zahrnuje analýzu trhu z pohledu širších hospodářských parametrů, místního realitního trhu a analýzu dotčených segmentů trhu u posuzované investice. Pro zahraničního investora nebo zahraničního financujícího partnera je tato část rozšířena o širší souvislosti a srovnání se zahraničními trhy.

Podrobnost zpracování:

Velmi podrobně jsou ve sledovaných segmentech hodnoceny stávající srovnatelné a konkurenční projekty.  Zohledněny jsou i plánované investiční projekty s ohledem na časový harmonogram realizace investice.  Analýza současné i budoucí nabídky v dané lokality obsahuje i odhad poptávky.
Strukturu studie je dále možné rozšířit o marketingovou strategii, finanční plán a doporučení výše investice ve vztahu k budoucí hodnotě dokončené investice.
Průzkum je zpracován oslovením potenciálních nájemců. Využíváme především vlastní data i informace o lokálním trhu získané od realitních společností domácích i nadnárodních, informace od developerů obdobných projektů. Studie obsahuje detailní přehled získaných údajů od jednotlivých subjektů, odhad jejich poptávky a individuální požadavky týkající se projektu.

Využití:

Naše studie jsou využitelné jako podklad při získávání bankovního financování, pro určení objemu a mixu komerčních ploch, nastavení dispozičních řešení, standardů, cenové hladiny a všech ostatních klíčových faktorů. Feasibility study může být studie řešena dvoustupňově, aby výsledná doporučení již zahrnovala postoj investora k vhodným změnám v investičním záměru.

Konkurenční výhoda:

Vzhledem k tomu, že součástí našeho portfolia je pronájem obchodních center, retail parků a polyfunkčních projektů, je právě detailní znalost poptávky a požadavků nájemců naší konkurenční výhodou. Doporučenou vhodnou strukturu nájemců a obchodní podmínky dokáže náš tým komerčních pronájmů také v praxi zrealizovat.

Ocenění tržní hodnoty nemovitostí

Ocenění neboli Evaluation Study, určuje tržní hodnotu budoucího projektu nebo stávající nemovitosti. Tato služba je využívána jak vlastníky nemovitostí, tak i developery a investory. Je důležitým nástrojem v situaci, kdy vlastník zvažuje případný prodej.

Metody oceňování:

K určení tržní hodnoty projektu výhradně používáme metody ocenění založené na skutečných výnosech nemovitosti nebo na potenciálních výnosech projektu. Jako doplňková metoda je používána metoda „srovnání“, založená na současné dosažitelné hodnotě na trhu nemovitostí, a to v případě, že na trhu existuje dostatečný počet srovnatelných a verifikovatelných transakcí a verifikovaných požadavků kupujících. Součástí ocenění je i ocenění nemovitosti pro navržené případy alternativního využití.

Konkrétní metodika ocenění je navrhována na míru projektu před zahájením spolupráce. Ocenění tržní hodnoty nemovitosti nelze použít tam, kde je zákonem či jiným předpisem požadováno úřední ocenění dle vyhlášky.

Second opinion:

Nabízíme investorům a poskytovatelům financování posouzení již zpracovaných feasibility study, assesmentů, strategií a ocenění, u kterých má investor zájem o nezávislý názor další strany. Konkrétní rozsah tohoto typu posudku se navrhuje individuálně dle dostupných podkladů.

Posouzení investičních záměrů a individuální poradenství

Nenašli jste mezi výše uvedenými pro Vás vhodnou poradenskou službu? Obraťte se na nás se svými požadavky a po základním seznámení s projektem Vám nabídneme naše služby, které se vždy snažíme přizpůsobit individuálním požadavkům.